जेजुरी (पुस्तक)

(जेजुरी -पुस्तक या पानावरून पुनर्निर्देशित)

अरुण कोलटकर यांनी लिहलेला इंग्रजी कवितांचा प्रसिद्ध संग्रह.