जेकब आगार्ड (जन्म जुलै ३१, १९७३) हा बुद्धिबळातील ग्रॅंडमास्टर असून तो स्कॉटलंड या देशाचा नागरिक आहे.

बाह्य दुवेसंपादन करा