जॉन आल्बर्ट जॅक यंग (१४ ऑक्टोबर, १९१२:लंडन, इंग्लंड - ५ फेब्रुवारी, १९९३:लंडन, इंग्लंड) हा इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंडकडून १९४७ ते १९४९ दरम्यान ९ कसोटी सामने खेळलेला क्रिकेट खेळाडू होता.