जिझाक्स विलायती (उझबेक: Жиззах вилояти) हा मध्य आशियातील उझबेकिस्तान ध्वज उझबेकिस्तान देशाचा एक प्रांत आहे. जिझाक्स ही ह्या प्रांताची राजधानी आहे.

उझबेकिस्तानच्या नकाशावर जिझाक्स विलायतीचे स्थान