मुख्य मेनू उघडा

जाक्सा Japan Aerospace Exploration Agency (宇宙航空研究開発機構, Uchū-Kōkū-Kenkyū-Kaihatsu-Kikō?),(JAXA) ही अंतराळ संशोधन करणारी जपानची संस्था आहे.

जाक्सा
स्थापना -
मुख्यालय
अध्यक्ष -
बजेट -
संकेतस्थळ

अंतराळ संशोधनाचा इतिहाससंपादन करा

महत्वपुर्ण घटनासंपादन करा

उपग्रहसंपादन करा

प्रेक्षपण स्थळसंपादन करा

इतर माहितीसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा