Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

जलधि भारतीय संख्यापद्धतीतील एक संख्या आहे.

१ जलधि = १०,००,००,००,००,००,००० एक कोटी कोटी (Hundred Trillion)