जलचर प्राणी

(जलचर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

जलचर प्राणी म्हणजेच पाण्यात राहणारे, पाण्यात संचार आणि श्वसन करणारे प्राणी होय.