जमैका क्रिकेट

वेस्ट इंडीझमधील क्रिकेट नियमन संस्था
(जमैका क्रिकेट संघ या पानावरून पुनर्निर्देशित)

जमैका क्रिकेट ही वेस्ट इंडीजमधील जमैका देशात क्रिकेटचे नियमन करणारी संस्था आहे.

जमैका क्रिकेट