समाजवादी जनता पक्ष (राष्ट्रीय)

(जनता दल (स) या पानावरून पुनर्निर्देशित)