जगबुडी नदी ही महाराष्ट्राच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक नदी आहे.जगबुडी नदी मोजे वडगाव येथे सह्याद्रीच्या कुशीत उगम पावते. या नदीस जांबू उपनदी येऊन मिळते. नदीची लांबी ४५ किमी रुंदी असून संगमाजवळ १६५ चौ. कि. मी. इतकी आहे. साचा:जिल्ह्यातील नद्या

साचा:Jagbudi
पाणलोट क्षेत्रामधील देश ratnagiri dist.tal khed, महाराष्ट्र
ह्या नदीस मिळते jagbudi
उपनद्या chorad
धरणे natunagar dam