जंगली महाराज रस्ता (पुणे)

(जंगली महाराज रस्ता या पानावरून पुनर्निर्देशित)

जंगली महाराज रस्ता पुण्यातील हमरस्ता आहे. हा रस्ता डेक्कन जिमखान्यापासून शिवाजीनगर पर्यंत पूर्व-पश्चिम जातो. या रस्त्यावर अनेक उपहारगृहे आहेत.या रस्त्यावर मॉडर्न प्रशाला व महाविद्यालय ही आहे.

जंगली महाराज रस्ता