छप्रा

(छपरा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

छप्रा भारताच्या बिहार राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर सरन जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.