मुख्य मेनू उघडा

चौरस किलोमीटर (संक्षेपः किमी) हे क्षेत्रफळ मोजण्याचे एक एकक आहे.

१ किमी =