चैत्र शुद्ध द्वितीया

चैत्र शुद्ध द्वितीया ही चैत्र महिन्याच्या शुद्ध पक्षातील दुसरी तिथी आहे.


सण उत्सव व व्रतेसंपादन करा

चांद्रव्रतासाठी चंद्रदर्शन.

दिनविशेषसंपादन करा