चेक प्रजासत्ताकचा ध्वज

राष्ट्रीय झेंडा

चेक प्रजासत्ताकाचा ध्वज पांढरा व लाल ह्या रंगांच्या दोन आडव्या पट्ट्यांपासून बनला आहे व त्याच्या डाव्या भागात निळ्या रंगाचा एक त्रिकोण आहे.

चेक प्रजासत्ताकचा ध्वज
चेक प्रजासत्ताकचा ध्वज
चेक प्रजासत्ताकचा ध्वज
नाव चेक प्रजासत्ताकचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार मार्च ३०, १९२०

ऐतिहासिक ध्वज

संपादन