चंगीझ खानचा दुसरा मुलगा. राज्याच्या वाटणीत चुगतईला मध्य आशियाइराण मिळाले.