जागा भाड्याने देणे आहे

(चित्रपट जागा भाड्याने देणे आहे या पानावरून पुनर्निर्देशित)
जागा भाड्याने देणे आहे
पटकथा पु. ल. देशपांडे
संवाद पु. ल. देशपांडे
भाषा मराठी
प्रदर्शित १९४९