निरनिराळे रंग व रेषा आकार यांच्या माध्यमातून कला साकार करणाऱ्यांना चित्रकार असे म्हणतात.

चित्रकार

ओळखसंपादन करा

रंगसंपादन करा

गाजलेले चित्रकारसंपादन करा

इतिहाससंपादन करा

विष्णूधर्मोत्तर पुराणात चित्रकलेची ओळख आढळून येते. अनेक आदिवासींमध्येही चित्रकला आढळते.

चित्रशैलीसंपादन करा

 

युरोपीयसंपादन करा

भारतीयसंपादन करा

आशियायीसंपादन करा

माध्यमेसंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा

  • Daniel, H., (1971) "Encyclopedia of Themes and Subjects in Painting; Mythological, Biblical, Historical, Literary, Allegorical, and Topical". New York, Harry N. Abrams Inc.