निरनिराळे रंग व रेषा आकार यांच्या माध्यमातून कला साकार करणाऱ्यांना चित्रकार असे म्हणतात.

चित्रकार

ओळख संपादन

रंग संपादन

गाजलेले चित्रकार संपादन

इतिहास संपादन

विष्णूधर्मोत्तर पुराणात चित्रकलेची ओळख आढळून येते. अनेक आदिवासींमध्येही चित्रकला आढळते.

चित्रशैली संपादन

 

युरोपीय संपादन

भारतीय संपादन

आशियायी संपादन

माध्यमे संपादन

अधिक वाचन संपादन

  • Daniel, H., (1971) "Encyclopedia of Themes and Subjects in Painting; Mythological, Biblical, Historical, Literary, Allegorical, and Topical". New York, Harry N. Abrams Inc.