चार्ल्स्टन, वेस्ट व्हर्जिनिया

अमेरिका देशातील वेस्ट व्हर्जिनिया राज्याचे राजधानीचे व सर्वात मोठे शहर
(चार्लस्टन, वेस्ट व्हर्जिनिया या पानावरून पुनर्निर्देशित)

चार्ल्स्टन हे अमेरिका देशातील वेस्ट व्हर्जिनिया राज्याचे राजधानीचे व सर्वात मोठे शहर आहे.