प्राण्यांची वाळवलेली त्वचा म्हणजे चामडे.

चामड्यावर काम करण्याची आधुनिक अवजारे.

इतिहाससंपादन करा

उपयोगसंपादन करा

कलासंपादन करा

औजारेसंपादन करा

उपयुक्त प्राणीसंपादन करा

औद्योगिक उत्पादनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा