प्राण्यांची वाळवलेली त्वचा म्हणजे चामडे.

चामड्यावर काम करण्याची आधुनिक अवजारे.

इतिहास संपादन

उपयोग संपादन

कला संपादन

औजारे संपादन

उपयुक्त प्राणी संपादन

औद्योगिक उत्पादन संपादन

बाह्य दुवे संपादन