प्राण्यांची वाळवलेली त्वचा म्हणजे चामडे.

चामड्यावर काम करण्याची आधुनिक अवजारे.

इतिहास संपादन करा

उपयोग संपादन करा

कला संपादन करा

औजारे संपादन करा

उपयुक्त प्राणी संपादन करा

औद्योगिक उत्पादन संपादन करा

बाह्य दुवे संपादन करा