खार

(चानी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

==शारीरिक संरचना==like karu Tai

== आढळणारे प्रदेश ==world जगभर

== विविध जाती==khar

बाह्य दुवेसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.