खार

(चानी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

==शारीरिक संरचना==like karu Tai

== आढळणारे प्रदेश ==world जगभर

== विविध जाती==khar

बाह्य दुवे संपादन