चर्चा:मेहकर

Add topic
There are no discussions on this page.
   मला मेह्कर् तालुक्याचा खुप् अभिमान् आहे.
   माझ्या गावाचे नाव् हिवरा आश्रम् आहे.
   मा.प्रतापराव् जाधव् साहेबान्चे खासदार् झाल्याबद्दल् हार्दिक् अभिनन्दन्.                 सुधिर घोन्गडे,
                    पुणे.
"मेहकर" पानाकडे परत चला.