चर्चा:मानसशास्त्र

Add topic
Active discussions

लेखातील विस्कळीत माहितीसंपादन करा

लेखातील विस्कळीत माहिती, सध्यापुरती येथे हलवली आहे. कालांतराने यातील आवश्यक तेवढी माहिती पुरेशा माहितीसह पुन्हा लेखात घालायला हरकत नाही.

संबधित क्षेत्र

संबधित क्षेत्र
शरीरशास्त्र
Phisiology
म्हातारपण
Aging
कृत्रिम चेतना
Artificial consciousness
कृत्रिम बुद्धिमत्ता
Artificial intelligence
वर्तनशास्त्र
Cognitive science
जीवशास्त्र
Biology
अर्थशास्त्र
Economics
शिक्षण
Education
प्राणिवर्तनशास्त्र
Ethology
भाषाविज्ञान
Linguistics
वाणिज्य
Marketing
औषधी
Medicine
चेतावैद्यक
Neuroscience
मनोचिकित्सा
Psychiatry
बुद्धीचे तत्त्वज्ञान
Philosophy of mind
मानसशास्त्राचे तत्त्वज्ञान
Philosophy of psychology
राज्यशास्त्र
Political science
सहसंबध-शिक्षण
Relationship Education
समाजकार्य
Social work
जीव-समाजशास्त्र
Sociobiology
समाजशास्त्र
Sociology
सांख्यिकी
Statistics

हेसुद्धा पाहासंपादन करा

--संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १५:४४, १४ एप्रिल २०११ (UTC)

"मानसशास्त्र" पानाकडे परत चला.