चर्चा:दुसरा चंद्रगुप्त

Add topic
Active discussions

नांवसंपादन करा

या सम्राटांचे नाव योग्य दिलेले नाही. कृपया या पानाचे [[सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय]] येथे स्थानांतरण करावे. निनाद ०८:३२, २० सप्टेंबर २०२२ (IST)

"दुसरा चंद्रगुप्त" पानाकडे परत चला.