चर्चा:ऋतुसंहार

There are no discussions on this page.

ऋतुसंहार हे कालिदासाचे काव्य आहे. ज्यामध्ये सहा ऋतूंचे वर्णन केले आहे. नल-दमयंती कथेशी या काव्याचा संबंध नाही. आर्या जोशी (चर्चा)

"ऋतुसंहार" पानाकडे परत चला.