गोपेश्वर भारताच्या उत्तराखंड राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर चामोली जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.