घाम म्हणजे त्वचेतून स्रवणारा मुख्यतः पाणी असलेला एक द्रव. यामुळे शरिराच्या तापमानाचे नियंत्रण होते. तसेच त्वचेवर हल्ला करणाऱ्या विषाणूंचाही नाश होतो. घाम स्रवणाऱ्या त्वचेच्या छिद्रांना घर्मरंध्र असे म्हणतात.

कार्यसंपादन करा

घामाचे घटकसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा

  • Ferner S, Koszmagk R, Lehmann A, Heilmann W., Z Erkr Atmungsorgane. 1990;175(2):70-5. 'Reference values of Na(+) and Cl(-) concentrations in adult sweat'
  • E. R. Nadel, R. W. Bullard, and J. A. Stolwijk, "Importance of skin temperature in the regulation of sweating", Journal of Applied Physiology, Vol. 31, Issue 1, 80-87, July 1, 1971