घानाचे साम्राज्य किंवा वागादोउ साम्राज्य हे साम्राज्य मॉरिटानियाच्या आग्नेयेला व मालीच्या पश्चिमेला वसले होते.