ग्वाल्हेर विभाग मध्यप्रदेशातील दहा प्रशासकीय विभागांपैकी एक आहे.

जिल्हेसंपादन करा

या विभागात खालील जिल्हे येतात.

मुख्यालयसंपादन करा

या विभागाचे मुख्यालय ग्वाल्हेर येथे आहे. ग्वाल्हेर विभागाचे सध्याचे आयुक्त श्री एस.बी.सिंह आहेत.

संदर्भसंपादन करा