Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.

ग्लुकागॉन हे शरीरातील मेद जाळणारे नैसर्गिक हार्मोन आहे. हे संप्रेरक स्वादुपिंडाच्या अल्फा पेशींमध्ये तयार होते. रक्तातील साखरेची पातळी कमी झाल्यास हे हार्मोन स्रवते. हे हार्मोन स्रवणे सुरू झाल्यावर रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. हे हार्मोन यकृतातील ग्लायकोजेनचे रूपांतर ग्लुकोजमध्ये करते.