ग्रोटॉन शहर, कनेटिकट

ग्रोटॉन हे अमेरिकेतील कनेटिकट राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर न्यू लंडन काउंटीमध्ये वसले आहे. इ.स. २०१० च्या जनगणनेनुसार या शहराची लोकसंख्या सुमारे १०,०१० आहे.

न्यू लंडन काउंटीमधील ग्रोटॉनचे स्थान