ग्रोटॉन हे अमेरिकेतील कनेटिकट राज्यातील एक शहर आहे. हे शहर न्यू लंडन काउंटीमध्ये वसले आहे. इ.स. २०१० च्या जनगणनेनुसार या शहराची लोकसंख्या सुमारे १०,०१० आहे.

न्यू लंडन काउंटीमधील ग्रोटॉनचे स्थान