ग्येओंगबुक्गुंग राजवाडा

ग्येओंगबुक्गुंग हा दक्षिण कोरियामधील सोलचा मुख्य राजवाडा आहे. ‌