गुस्ताव हुसाक हे चेकोस्लोव्हेकियाचे राष्ट्राध्यक्ष होते.

गुस्ताव हुसाक