गुर्लहोसूर

कर्नाटमधील गाव

गुर्लहोसूर हे कर्नाटकच्या धारवाड जिल्ह्यातील गाव आहे.