गुरदयालसिंह हे साहित्यकार आहेत.

गुरदयालसिंह
जन्म नाव गुरदयालसिंह
राष्ट्रीयत्व भारत भारतीय