गुयुक खान ( इ.स. १२०६ - मृत्यू: इ.स. १२४८)हा मोंगोल सरदार ओगदेई खानचा मुलगा होता. हा अत्यंत बेजबाबदार व उर्मट होता. ओगदेईला आपल्या पश्चात तो गादीवर बसावा असे वाटत नव्हते. ओगदेईच्या मृत्यूनंतर त्याची बायको व गुयुकची आई तोरेगीन खातूनने सुमारे ४-५ वर्षे राज्यकाळ सांभाळला व नंतर गुयुकला बसवले.

गुयुक खान
खान (मंगोल शासक)
अधिकारकाळ १२४६ - १२४८
जन्म इ.स. १२०६
मृत्यू इ.स. १२४८
पूर्वाधिकारी ओगदेई खान
वडील ओगदेई खान
आई तोरेगीन खातून
राजघराणे बोर्जिगीन

बेजबाबदार व जुलमी गुयुक खानाने गादीवर बसल्यावर सर्व जुन्या सल्लागारांना देहांताची शिक्षा दिली. जोचीचा मुलगा बाटु खान याला गुयुक खानाची नियुक्ती मान्य नव्हती. या दोघांतील बेबनाव वाढत होता व या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी रशियाच्या दिशेने निघालेल्या गुयुकचा अकस्मात मृत्यू झाला.

गुयुक खानानंतर सत्ता तोलुई खानच्या घराण्याकडे गेली.