[[Gilgit River, Gilgit.jpg|180px|right|गिलगिट शहराजवळ गिलगिट नदी]] गिलगिट नदी ही सिंधु नदीला मिळणारी एक नदी आहे.