गांधी स्मारक संग्रहालय, मदुराई

(गांधी संग्रहालय, मदुरै या पानावरून पुनर्निर्देशित)

गांधी स्मारक संग्रहालय हे तमिळनाडू राज्यामधील मदुराई शहरातील संग्रहालय आहे.

गांधी संग्रहालय, मदुराई