(Aromaa Therpy) गंध चिकत्से मध्ये तेल व त्याच्या वासाने व मसाज करून उपचार केला जातो.