खोताची वाडी महाराष्ट्राच्या मुंबई शहराच्या दक्षिणेतील, गिरगाव एक् भाग आहे. हा भाग् पोर्तुगीझ् पद्ध्तीच्या घराऺसाठी प्रसिद्ध् आहे.

खोताची वाडी परिसर