खेडा

गुजरात राज्यातील एक शहर

खेडा हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर खेडा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.