खान हा मंगोल शब्द असून त्याचा सर्वसाधारण अर्थ शासक असा होतो. खान ही पदवी टोळीप्रमुख, सरदार, उमराव असे अनेकजण लावत. स्त्रियांसाठी समानार्थी शब्द म्हणून खातून या शब्दाचा वापर केला जातो.