खांडववन किंवा खांडवप्रस्थ हे महाभारतातील एक वन / जंगल होते जे कृष्ण आणि अर्जुनाने जाळले.

Krishnarjunas fight with Gods.jpg