झेरेक्सिस पहिला

अचेमेनिड साम्राज्याच्या राजांपैकी चौथा राजा
(खशायर शाह या पानावरून पुनर्निर्देशित)

क्षयार्षा (ग्रीकइंग्लिश भाषा उच्चार: झेरेक्सिस) (इ.स.पू. ५१९ - इ.स.पू. ४६५) हा प्राचीन पर्शियाचा सम्राट होता.

नक्श-ए-रुस्तम येथे कोरलेली झेरेक्सिसची प्रतिमा