Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

कॉंक्रीटचे बांधकाम, रस्ते, रेल्वे इत्यादींसाठी वापरण्यात येणारे, खडक वा दगड, हाताने वा यंत्राने फोडून केलेले वेगवेगळ्या आकाराचे तुकडे.

५ ते १५ मि.मी. जाडीची खडी
खडीची जलमार्गाने वाहतूक