क्वांग्शी (देवनागरी लेखनभेद: ग्वांग्शी) हा चीन देशाच्या दक्षिणेकडील स्वायत्त प्रदेश आहे.

क्वांग्शी
广西壮族自治区
चीनचा स्वायत्त प्रदेश

क्वांग्शीचे चीन देशाच्या नकाशातील स्थान
क्वांग्शीचे चीन देशामधील स्थान
देश Flag of the People's Republic of China चीन
राजधानी नान्निंग
आय.एस.ओ. ३१६६-२ CN-GX
संकेतस्थळ http://www.gxzf.gov.cn/