क्लिकी

एक विकी सॉफ्टवेअर

क्लिकी हे एक विकि सॉफ्टवेअर आहे. ते लिस्प या भाषेत विकसित केले गेले आहे.