क्रेनिम हे स्टार ट्रेक कथानाकातील एक काल्पनिक प्रजाती आहे. जीन रॉडेनबेरी यांनी १९६० मध्ये स्टार ट्रेक या नावाने, एका काल्पनिक ब्रह्मांडाची रचना केली व स्टार ट्रेक कथानक बनवले.

क्रेनिम

क्रेनिम प्रजातीचा ऍनोरॅक्स नावाचा एक शस्त्रज्ञ.
मूळ ग्रह क्रेनिम
सदस्यत्व क्रेनिम इंपेरीयम
आकाशगंगेमधील ठिकाण डेल्टा क्वाड्रंट

हे सुद्धा बघासंपादन करा

  1. स्टार ट्रेक
  2. स्टार ट्रेक कथानकातील प्रजाती

संदर्भसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा

  1. क्रेनिम प्रजाती - मेमोरी-आल्फा वेबसाईटवर