कोलंबस (निःसंदिग्धीकरण)

निःसंदिग्धीकरण पाने
(कोलंबस या पानावरून पुनर्निर्देशित)


या निःसंदिग्धीकरण पानावर एकाच शीर्षकाबद्दलच्या (किंवा एकसारख्या वाटणार्‍या शीर्षकांबद्दलच्या) लेखांची यादी आहे.
जर तुम्ही मराठी विकिपीडियावरील अंतर्गत दुव्यावरुन या पानावर आला असाल तर, स्रोत पानावर वापरलेल्या दुव्याचा अभिप्रेत अर्थ पाहून त्या लेखात, यापैकी योग्य तो दुवा घालावा.


कोलंबस ह्या नावाचे खालील लेख मराठी विकिपीडियावर आहेत:

व्यक्ती

संपादन

स्थळे

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन