कॉन्स्टान्शियस दुसरा

(कॉन्स्टान्शियस दुसरा, रोमन सम्राट या पानावरून पुनर्निर्देशित)
कॉन्स्टान्शियस दुसरा
रोमन सम्राट