कॉन्स्टान्शियस दुसरा, रोमन सम्राट

कॉन्स्टान्शियस दुसरा, रोमन सम्राट
रोमन सम्राट
Bust of Constantius II (Mary Harrsch).jpg